W grudniu 2021 r. została uchwalona ustawa zmieniająca prawo o ruchu drogowym, a na jej podstawie kilka rozporządzeń.
Jedne z najważniejszych zmian dotyczących wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia drogowe – tzw. taryfikator mandatów, zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Regulacje te przewidują podwyższenie wysokości mandatów nakładanych przez policjanta do 5 tys. zł, a przez sąd nawet do 30 tys. zł.

Mandaty za przekroczenie prędkości

przekroczenie prędkości wysokość grzywny
do 10 km/h 50 zł
do 15 km/h 100 zł
do 20 km/h 200 zł
do 25 km/h 300 zł
do 30 km/h 400 zł
ponad 30 km/h 800 zł / 1600 zł
ponad 40 km/h 1000 zł / 2000 zł
ponad 50 km/h 1500 zł / 3000 zł
ponad 60 km/h 2000 zł / 4000 zł
ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł

Od 17 września 2022 r. zostanie wprowadzona recydywa w przepisy o wykroczenia drogowe.
Będzie miała zastosowanie do niektórych przepisów określonych w rozporządzeniu m.in. przekroczenia prędkości, niewłaściwego wyprzedzania czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszym. W przypadku popełnienia drugi raz tego samego przewinienia w przeciągu dwóch lat grzywna wzrośnie dwukrotnie.

 

Wysokości niektórych grzywien dla kierujących:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym do 1500 zł / 3000 zł

- niezgodne z przepisami i niebezpieczne wyprzedzanie – 1000 zł

- poruszanie się „korytarzem życia” do 2500 zł

- korzystanie podczas jazdy z telefonu – 500 zł

- zakrywanie lub ozdabianie tablic rejestracyjnych – 500 zł

- brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
lub przeprowadzenia egzaminu państwowego – 300 zł

- naruszenia związane z wjazdem m.in. za zapory, przejazd kolejowy – 2000 zł / 4000 zł

- jazda autostrada lub drogą ekspresową w przeciwnym kierunku – 2000 zł / 4000 zł

- parkowanie na miejscu zastrzeżonym, miejscu dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
lub kopercie – 800 zł

Wysokości niektórych grzywien dla pieszych:

- Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – 200

- Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto
ich opuszczanie – 2000

- Wejście na przejście dla pieszych na sygnale czerwonym – 200

- Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się
po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym – 100

- Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię, torowisko, w tym wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – 300