Co to jest PKK?

PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Począwszy od dnia 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi mieć utworzony taki profil. Uzyskuje się go w podległym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). W momencie uzyskania takiego profilu można zapisać się na kurs w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców. Zapraszamy do zakładki PRAWO JAZDY, tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wymaganych dokumentów do uzyskania PKK.

Czy jeśli ukończyłem kurs prawa jazdy przed dniem 19 stycznia 2013 roku, to egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego zdaję już na nowych zasadach?

Tak, bez względu na to, kiedy rozpoczęto kurs, wszyscy zdają egzamin na nowych zasadach. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że nie zmieniły się przepisy ruchu drogowego, ale sposób egzaminowania.

Czy nie mając ukończonych 18-tu lat mogę ubiegać się o Profil Kandydata na Kierowcę?

Tak, kurs prawa jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia. W tej sytuacji wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody, podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

Jak obecnie wygląda nowy egzamin teoretyczny?

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 1. Wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi. 
  Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.
 2. Wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.


Osoba egzaminowana może poprawić udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie 
i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego 
w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruch drogowego.
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruch drogowego,
  b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


Każde pytanie zwiera:

 1. Jedną prawidłową odpowiedź;
 2. Przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
  a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  b) 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  c) 1 punkt - o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruch drogowego.

 

Mam 25 lat czy mogę robić kurs na pełną kat. A?

Tak, kurs kat. A można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 24 lat. W zakładce PRAWO JAZDY znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursów na motocykl.

Czy po trzech niezdanych egzaminach praktycznych lub teoretycznych nadal mam obowiązek robić kurs doszkalający?

Nie, nie ma już takiego obowiązku. Obecnie są tylko kursy podstawowe i uzupełniające prawa jazdy.

Co to jest kurs uzupełniający?

Kurs uzupełniający to są tak naprawdę dodatkowe godziny jazd. Może go zrobić zarówno osoba posiadająca już prawo jazdy, jak i osoba, która przygotowuje się do egzaminu. Wszystko zależy od tego, jak pewnie czujemy się za kierownicą i jak bardzo chcemy udoskonalić nasze umiejętności.

Czy jeśli kurs kat. C zrobiłem trzy lata temu i raz przystąpiłem do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego, ale go nie zdałem, to czy mimo nowych zmian mogę to wznowić?

Tak, oczywiście. Pierwsze musi Pan udać się do Wydziału Komunikacji i poprosić o przesłanie Pana dokumentów do Wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ( po upływie roku, jeżeli Pan nie podchodzi do egzaminu Pana dokumenty zostają automatycznie przesłane do wskazanego we wniosku organu wydającego prawa jazdy), następnie musi Pan uzyskać orzeczenie psychologiczne, uprawniające do ubiegania się o poszczególną kat. prawa jazdy. Według nowych przepisów każda osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E musi posiadać badania psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Gdy uzyska Pan takie orzeczenie, a Pana dokumenty zostaną przesłane do Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego, będzie Pan mógł ponownie przystąpić do egzaminu.

Czy posiadając prawo jazdy tylko kategorii D, mogę prowadzić samochody osobowe?

W żadnym wypadku. Do prowadzenia samochodów osobowych upoważnia prawo jazdy kat. B.

Czy jeśli posiadam prawo jazdy kat. B muszę uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, jeżeli będę chciał robić kat. A2, A lub B+E?

Tak zajęcia teoretyczne w przypadku każdej z tych kategorii są obowiązkowe.

Czy można zrobić kat. C+E nie posiadając prawa jazdy kat. C?

Nie, aby podjąć kurs na prawo jazdy kat. C+E należy w pierwszej kolejności zdać egzamin na kat. C.

Czy są ograniczenia wiekowe dla kierowców autobusów?

Zapraszam do zakładki PRAWO JAZDY, tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wieku i wymaganych dokumentów dla osób ubiegających się o kat. D prawa jazdy.

Czy są ograniczenia wiekowe dla kierowców samochodów ciężarowych?

Zapraszam do zakładki PRAWO JAZDY, tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wieku i wymaganych dokumentów dla osób ubiegających się o kat. C prawa jazdy.