Przepisy Ustawy nie dotyczą przewozów drogowych wykonywanych pojazdami samochodowymi oraz zespołami pojazdów (art. 3 ust. 1):

 

  • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie< z kierowcą - w niezarobkowym przewozie osób;
  • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  • zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.