Celem kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego jest uzyskanie wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego ukończenie kursu oraz odbycie badań lekarskich i psychologicznych. 

Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe, (ort. 39a ust. Ipkt5i 6).


prawoJazdy