Zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805).


Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

  • 195 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej;
  • 65 godzin zajęć teoretycznych w części specjalistycznej;
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
  • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów Dz. U. Nr 77, poz. 485) lub 2 godziny w symulatorze.Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin, w tym:

  • 97 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej;
  • 33 godziny zajęć teoretycznych w części specjalistycznej;
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
  • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 godzinę w symulatorze.Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin, w tym:

  • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
  • 14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.Szkolenia organizowane są w dwóch systemach nauczania w formie wykładów lub metodą 
e-learningową (zajęcia przy komputerze pod nadzorem trenera wykładowcy). Forma szkoleń dostosowywana jest do potrzeb klienta. Zajęcia organizowane są w dni powszednie i weekendy.

sala3