Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E przed dniem 10 września 2008 roku i chcą podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy do dnia 10 września 2010 roku są obowiązane ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących osoby. Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E przed dniem 10 września 2009 roku i chcą podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy do dnia 10 września 2010 roku są obowiązane ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy.