Nie wymaga się odbycia kwalifikacji wstępnej przez osoby, które uzyskały prawo jazdy:

  • kategorii D1, D1+E, D lub D+E - do dnia 10 września 2008 roku,
  • kategorii C1, C1+E, C lub C+E - do dnia 10 września 2009 roku.


Osoby te są obowiązane ukończyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w następujących terminach:

Kategoria prawa jazdy Termin uzyskania uprawnień Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do prawa jazdy
D1, D1+E, D, D+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.