FAQ

 • Co to jest PKK?

  PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Każdy kandydat na kierowcę przed przystąpieniem do szkolenia, musi mieć utworzony taki profil. Uzyskuje się go w Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy) odpowiednim do miejsca zamieszkania. W momencie uzyskania takiego profilu można zapisać się na kurs w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców. Zapraszamy do zakładki PRAWO JAZDY, tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wymaganych dokumentów do uzyskania PKK.

 • Czy nie mając ukończonych 18-tu lat mogę ubiegać się o PKK ?

  Tak, kurs prawa jazdy można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia. W tej sytuacji wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy, podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

 • Jak obecnie wygląda egzamin teoretyczny?

  Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

  1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w których udzielenie odpowiedzi polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE”.
   Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.
  2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w którym udzielenie odpowiedzi polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi.
   Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

  Osoba egzaminowana może poprawić udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia odpowiedzi, poprzez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu wynosi 74, aby uzyskać pozytywny wynik z należy uzyskać co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

 • Mam 25 lat czy mogę robić kurs na kat. A?

  Tak, kurs kat. A można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 24 lat. W zakładce PRAWO JAZDY znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursów na motocykl.

 • Co to jest kurs uzupełniający?

  Kurs uzupełniający są to dodatkowe godziny jazd. Taki kurs przeprowadzany jest na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe w porozumieniu z kierownikiem ośrodka szkolenia, na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Czas trwania szkolenia zależy od tego, jak pewnie czujemy się za kierownicą i jak bardzo chcemy udoskonalić nasze umiejętności.

 • Trzy lata temu ukończyłem kurs kat. B, przystąpiłem do egzaminu praktycznego w WORD, ale go nie zdałem, to czy mogę ponownie podejść do egzaminu?

  Tak, oczywiście. Należy umówić się na egzamin za pośrednictwem serwisu infocar bądź osobiście w wybranym WORD. Do zapisu potrzebny będzie numer PKK oraz dowód osobisty.

 • Czy posiadając prawo jazdy tylko kat. D, mogę prowadzić samochody osobowe?

  W żadnym wypadku. Do prowadzenia samochodów osobowych upoważnia prawo jazdy kat. B.

 • Czy jeśli posiadam prawo jazdy kat. B muszę uczestniczyć w zajęciach teoretycznych dla kat. A1, A2 lub A?

  Tak, zajęcia teoretyczne w przypadku każdej z tych kategorii są obowiązkowe.
  Ponadto obowiązkowy jest każdorazowy udział w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

 • Czy można zrobić kat. C+E nie posiadając prawa jazdy kat. C?

  Nie, aby podjąć kurs na prawo jazdy kat. C+E należy w pierwszej kolejności zdać egzamin na kat. C.
  Obecnie istnieje możliwość kursu łączonego dla kat. C i CE.

 • Czy są ograniczenia wiekowe dla kierowców autobusów?

  Zapraszam do zakładki PRAWO JAZDY, tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wieku i wymaganych dokumentów dla osób ubiegających się o kat. D prawa jazdy.

 • Czy są ograniczenia wiekowe dla kierowców samochodów ciężarowych?

  Zapraszam do zakładki PRAWO JAZDY, tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wieku i wymaganych dokumentów dla osób ubiegających się o kat. C prawa jazdy.

 • Jestem ratownikiem medycznym czy muszę brać udział w zajęciach z I pomocy?

  Tak, zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych są obowiązkowe dla wszystkich. Ustawodawca nie przewidział zwolnień w tym zakresie.

 • Zdałem egzamin teoretyczny kilka lat temu czy nadal jest ważny?

  Tak, obecnie pozytywny wynik egzaminu jest ważny bezterminow.

 • Jak wygląda wyposażenie motocyklisty w czasie jazd i egzaminu państwowego?
  1. własny kask z atestem (dostępny na czas trwania kursu w Ośrodku Szkolenia),
  2. odzież ochronna w postaci nakolanników, nałokietników (dostępna na czas trwania kursu
   w Ośrodku Szkolenia),
  3. rękawice zakrywające całe dłonie,
  4. obuwie pełne zakrywające stopy wiązane lub na klamry rzepy lub zatrzaski,
  5. spodnie z długimi nogawkami,
  6. kurtkę z długimi rękawkami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski,
  7. dopuszcza się również kurtkę, buty i spodnie motocyklowe z wszytymi ochraniaczami,
  8. słuchawki douszne z wejściem Jack 3,5 mm.

  W przypadku braku w/w wyposażenia osoba może zostać niedopuszczona do egzaminu.

 • Jaki jest koszt egzaminu w WORD?

  Opłata za poszczególne egzaminy:

  50 zł – za część teoretyczną egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;

  200 zł – za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

  250 zł – za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

 • Posiadam prawo jazdy kat. A2, chciałabym uzyskać teraz prawo jazdy na kat. A?

  W takiej sytuacji kurs składa się jedynie z zajęć praktycznych w wymiarze 10 godzin