Prawo jazdy

KATEGORIA AM

Uprawnia do kierowania: motorowerem, czterokołowcem lekkim Wymagany wiek: 14 lat; Kurs obejmuje: min 5 godzin zajęć teoretycznych i ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA A1

Uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA A2

Uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika co najmniej 400 cm3, o mocy co najmniej 25 kW, a nieprzekraczającej 35 ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA A

Uprawnia do kierowania: motocyklem, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; Wymagany wiek: 24 lata jeżeli osoba nie posiada prawo ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA B

Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla, pojazd w/w wraz z przyczepą lekką, ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA B78

Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym z automatyczną skrzynią biegów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla, pojazd w/w ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA B+E

Uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w prawie jazdy kat. B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA C

Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu; Wymagany wiek: 21 lat, 18 lat ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA C+E

Uprawnia do kierowania: samochodem ciężarowy z przyczepą lub ciągnikiem siodłowym z naczepą; Wymagany wiek: 21 lat, 18 lat dla osób, które ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA D

Uprawnia do kierowania: autobusem Wymagany wiek: 24 lata, 3 lata dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępna przyspieszoną, o której mowa w ustawie ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA D+E

Uprawnia do kierowania: autobusem z przyczepą Wymagany wiek: 24 lata, 23 lata dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępna przyspieszoną, o której mowa ...
Awesome Image
Awesome Image

KATEGORIA T

Uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub ...
Awesome Image
Awesome Image

Wymagane dokumenty do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Podstawowe dokumenty (niezależnie od kategorii o jaką się ubiegasz):

 1. Wniosek o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem (druk można uzyskać w Ośrodku oraz pobrać pod tym linkiem),
 2. Dowód osobisty bądź aktualny paszport. Jeżeli jesteś niepełnoletni i nie posiadasz aktualnego paszportu to jedynym akceptowanym dokumentem jest dowód tymczasowy,
 3. Zdjęcie w formacie 35mm x 45mm,
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy – obecnie to 100,50 zł,
 5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 6. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  – nie dotyczy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
 7. Jeżeli jesteś niepełnoletni – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych (druk można pobrać tutaj lub uzyskać w Ośrodku) – Kurs najwcześniej można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.
 8. W przypadku poszerzania swoich uprawnień o kolejne kategorie prawa jazdy kserokopia prawa jazdy.
 9. Klauzula RODO – konieczne do uzupełnienia przez wnioskującego, a w przypadku osoby niepełnoletniej również przez rodzica/opiekuna podpisującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy – pobierz tutaj